Description

raven plače, opredeljena z zakonom ali sporazumom, ki predstavlja najnižjo možno stopnjo, ki jo sme izplačati delodajalec