Description

įstatymais ar susitarimais nustatytas darbo užmokesčio lygis, rodantis žemiausią įmanomą atlygio, kurį darbdaviui leidžiama mokėti, normą