Description

leibhéal pá a shainítear sa dlí nó trí chomhaontú, a léiríonn an ráta is ísle is féidir le fostóir a íoc