Description

tiesību aktos vai ar vienošanos noteikts darba algas līmenis, kas atspoguļo zemāko iespējamo likmi, kādu atļauts izmaksāt darbiniekam