Description

iznos plaće prema zakonu ili ugovoru koji predstavlja najnižu moguću naknadu koju poslodavac smije isplatiti