Description

Размер на заплатата, определен от закона или съгласно споразумение, който е възможно най-ниският, разрешен на работодателя да заплаща на работника.