Description

utländska medborgare som har flyttat eller strävar efter att flytta till ett land från ett annat (ofta men inte nödvändigtvis det land där personen är medborgare) och vars närvaro i det senare är eller inte är laglig eller reguljär

Additional notes and information

Flytten (eller försöket till flytt) behöver dessutom inte alltid vara frivillig eftersom den berörda kvinnan ibland har förts till landet under våld, olämpligt påtryckande eller vilseledning i syfte att utnyttja henne och i andra fall kan tvånget att flytta bero på ekonomiska katastrofer eller naturkatastrofer eller miljökatastrofer.