Description

állampolgársággal nem rendelkező nő, aki valamely országból − gyakran, de nem feltétlenül az állampolgársága szerinti országból − egy másikba költözik vagy próbál költözni, és akinek az utóbbi országban való tartózkodása nem feltétlenül jogszerű vagy legális

Additional notes and information

Emellett a migráció (vagy megkísérelt migráció) nem minden esetben önkéntes, mivel előfordul, hogy az adott nőt kényszer, tisztességtelen nyomás vagy csalás alkalmazásával viszik az adott országba későbbi kizsákmányolása céljából, más esetekben pedig a migráció kényszere gazdasági, természeti vagy környezeti katasztrófák következménye