Description

udenlandsk kvinde, som er flyttet eller forsøger at flytte til et land fra et andet - ofte, men ikke nødvendigvis det land, hvor hun er statsborger - og hvis tilstedeværelse i det tidligere land er eller ikke er lovlig eller regelret

Additional notes and information

Desuden er migration (eller forsøg på samme) ikke altid frivillig, fordi kvinder undertiden bringes til et andet land ved hjælp af magt, uretmæssigt pres eller bedrag med henblik på fremtidig udnyttelse af dem, og i andre tilfælde kan nødvendigheden af at flytte skyldes økonomisk krise, naturkatastrofer eller miljøkatastrofer.