Description

nedržavljanke, ki so se priselile ali si prizadevajo, da bi se priselile v eno državo iz druge - pogosto toda ne nujno iz svoje nacionalne države - , in katerih navzočnost v novi državi morda ni zakonita ali dovoljena

Additional notes and information

Poleg tega preselitev (ali poskus preselitve) morda ni vedno prostovoljna, ker je zadevna ženska morda bila pripeljana v državo na silo, s protipravnim pritiskom ali prevaro z namenom njenega prihodnjega izkoriščanja, v drugih primerih pa je nuja po preselitvi morda rezultat gospodarske krize, naravne nesreče ali okoljske katastrofe.