Description

ārvalstniece, kura ir pārcēlusies vai cenšas pārcelties no vienas valsts (bieži vien no savas valstspiederības valsts) uz citu valsti, kur viņas uzturēšanās var būt nelikumīga vai nelegāla

Additional notes and information

Turklāt pārcelšanās (vai pārcelšanās mēģinājums) ne vienmēr ir brīvprātīga, jo reizēm sievieti aizved uz citu valsti ar spēku, nesamērīgu spiedienu vai maldiem, lai nākotnē viņu ļaunprātīgi izmantotu; citos gadījumos vajadzība pārcelties var rasties ekonomiskas krīzes, dabas vai vides katastrofu dēļ.