Description

Luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, joka mahdollistaa oppimisen ja kokeilun sekä henkilökohtaisten kykyjen ja taitojen kehittymisen prosessissa, jossa toinen henkilö, mentori, tukee toisen henkilön, mentoroitavan, uraa ja kehittymistä eri tavalla kuin normaalissa esimies­alainen­suhteessa; mentorointia käytetään yhä yleisemmin naisten henkilökohtaisen ja ammatillisen kehittymisen tukemiseen

Additional notes and information

Mentorointia käytetään yhä yleisemmin naisten henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen tukemiseen.