Description

chroniona relacja, która pozwala na naukę i eksperymenty oraz rozwój osobistego potencjału i nowych umiejętności w procesie, w którym jedna osoba, mentor, wspiera karierę i rozwój drugiej, podopiecznego, poza normalną relacją przełożony–podwładny

Additional notes and information

Mentoring jest coraz częściej stosowany przy wspieraniu osobistego i zawodowego rozwoju kobiet.