Description

chráněný vztah, který umožňuje učení a zkoušení něčeho nového, rozvíjení osobního potenciálu a osvojování si nových dovedností prostřednictvím procesu, v němž jedna osoba (mentor) podporuje v profesní dráze a rozvoji druhou osobu (mentorovanou osobu), a to nikoli v rámci běžného vztahu mezi nadřízeným a podřízeným

Additional notes and information

Mentoring se stále častěji používá k podpoře osobního či profesního rozvoje žen.