Description

Работа, извършвана от едно лице в дома му или в други помещения по избор, различни от работното място на работодателя, срещу възнаграждение, в резултат, на която се създава продукт или услуга, точно определена от работодателя, без значение кой предоставя оборудването, материалите или други вложения.