Description

arbete som utförs av en person i dennes hem eller i andra lokaler som denne väljer som inte är en arbetsplats som tillhandahålls av arbetsgivaren, mot ersättning, och som leder till en produkt eller en tjänst som specificeras av arbetsgivaren, oavsett vem som tillhandahåller utrustningen, materialet eller andra inflöden som används