Description

lønnet arbejde, som udføres af en person i hans eller hendes hjem eller andetsteds efter eget valg (undtagen på arbejdsgiverens arbejdssted), og som udmønter sig i et produkt eller en tjenesteydelse, der er specificeret af arbejdsgiveren, uanset hvem der tilvejebringer udstyr, materialer eller andet til arbejdet