Description

Посао који обавља лице у свом дому или у другим просторијама по њеном избору, осим радног места послодавца, за накнаду, што резултира производом или услугом према налогу послодавца, без обзира на то ко пружа опрему која се користи, материјале или друга уложена средства (Конвенција МОР бр. 177), (ILO Convention No 177).