Description

претерана слика на хегемонистичкиот маскулинитет, претежно во медиумите, со која се пренагласуваат особеностите како физичката сила, агресијата и сексуалноста, кои се утврдуваат како идеал за мажите, и на тој начин само се засилуваат.