Description

aizspriedumi, kuros sievietēm un vīriešiem patvaļīgi piedēvē īpašības un lomas, ko nosaka un ierobežo viņu dzimums dzimuma/u stereotipizācija (ekspertu priekšlikums) konkrētu īpašību, raksturiezīmju vai lomu piedēvēšana sievietei vai vīrietim, pamatojoties tikai uz viņas vai viņa piederību sieviešu vai vīriešu sociālajai grupai