Description

nedostatočné alebo chybné nahlasovanie demografických, sociálnych alebo ekonomických charakteristík týkajúcich sa jedného pohlavia

Additional notes and information

Medzi niektoré príklady zaujatosti voči pohlaviu v zhromaždených údajoch patrí: nedostatočné nahlasovanie ekonomickej aktivity žien, číselne podhodnotené počty dievčat, ich narodení alebo úmrtí; alebo nedostatočné nahlasovanie prípadov násilia na ženách.