Description

Jompaankumpaan sukupuoleen liittyvien demografisten, sosiaalisten tai taloudellisten ominaisuuksien aliraportointi ja virheellinen raportointi

Additional notes and information

Joitakin esimerkkejä sukupuolivinoumasta tietojen keruussa ovat naisten taloudellisen toiminnan aliraportointi, tyttöjen, heidän syntymiensä tai kuolemiensa määrän laskeminen liian pieneksi tai naisiin kohdistuvan väkivallan aliraportointi.