Description

nepilnīgi vai nepareizi ziņojumi par demogrāfiskām, sociālām vai ekonomiskām īpašībām saistībā ar vienu no dzimumiem

Additional notes and information

Daži ar dzimumu saistītas neobjektivitātes piemēri datu vākšanā ir nepilnīgi ziņojumi par sieviešu saimniecisko darbību, samazināts meiteņu skaita, viņu dzimstības vai mirstības rādītāju apmērs vai nepilnīgi ziņojumi par vardarbību pret sievietēm.