Description

underrapportering eller fejlrapportering af demografiske, sociale eller økonomiske karakteristika, der er forbundet med det ene af kønnene

Additional notes and information

Nogle eksempler på kønsbias i indsamlede data er underrapportering af kvinders økonomiske aktivitet, for lave tal for fødsler af piger eller pigers dødsfald, eller underrapportering af vold mod kvinder