Description

pomanjkljivo ali napačno poročanje o demografskih, družbenih ali ekonomskih značilnostih, povezanih z enim od spolov

Additional notes and information

Nekateri primeri pristranskosti glede na spol pri zbiranju podatkov so: pomanjkljivo poročanje o ekonomski aktivnosti žensk; neregistrirana rojstva ali smrti deklic; ali pomanjkljivo poročanje o nasilju nad ženskami.