Description

underrapportering eller felaktig rapportering av demografiska, sociala eller ekonomiska företeelser som är associerade med ett av könen

Additional notes and information

Några exempel på könssnedvridning i insamlade data är underrapportering av kvinnors ekonomiska verksamhet, underberäkning av flickor, deras födslar och död eller underrapportering av våld mot kvinnor.