Description

Полна пристрасност у прикупљању података односи се на недовољно пријављивање или погрешно пријављивање демографских, социјалних или економских карактеристика повезаних са једним од полова. Неки примјери сполне пристрасности у прикупљеним подацима су: недовољно извјештавање о економским активностима жена; недовољно бројање дјевојака, њихових рођења или смрти; или недовољно пријављивање насиља над женама.