Description

nedovoljno ili netočno izvještavanje o demografskim, socijalnim ili gospodarskim podatcima o jednom od spolova

Additional notes and information

Neki primjeri spolno uvjetovane pristranosti u prikupljanju podataka su nedovoljno izvještavanje o gospodarskoj aktivnosti žena, prijavljivanje manjeg broja djevojčica od stvarnog kao i broja njihovih rođenja i smrti, nedovoljno prijavljivanje broja slučajeva nasilja nad ženama.