Description

ühe sooga seotud demograafiliste, sotsiaalsete või majanduslike tunnuste alateavitus või valeteavitus

Additional notes and information

Mõned näited soolistest eelarvamustest andmete kogumisel: naiste majandustegevuse alateavitus, tüdrukute, nende sündide ja surmade arvu vähendamine või naistevastase vägivalla juhtumite alateavitus.