Description

nedostatečné nebo nesprávné vykazování demografických, sociálních či hospodářských charakteristik spojených s určitým pohlavím

Additional notes and information

Příkladem upřednostňování jednoho pohlaví při sběru dat je nedostatečné vykazování hospodářské činnosti žen, podhodnocování početního stavu dívek nebo údajů o jejich narození či úmrtí, jakož i nedostatečné vykazování násilí na ženách.