Description

subraportare sau raportarea falsă a caracteristicilor demografice, sociale sau economice asociate cu unul dintre sexe.

Additional notes and information

exemple de subiectivitate de gen în culegerea de date sunt: subraportarea prezenţei femeilor în activități economice; sub raportarea numprului de fete, a nașterilor și deceselor de fete sau a violenței asupra femeilor.