Description

Отчитане в недостатъчна степен или погрешно отчитане на демографски, социални или икономически характеристики, свързани с единия от половете.

Additional notes and information

Някои примери за предубеждения по отношение на пола при събирането на данни са: отчитане в недостатъчна степен на икономическата активност на жените; погрешно отчитане на броя на момичета, брой раждания и смърт на момичета; или отчитане в недостатъчна степен на насилието срещу жените.