Description

Uuringud, mis sarnaselt feministliku liikumisega seavad eesmärgiks mehelikkuse ja naiselikkuse normide lõhkumise

Additional notes and information

Feministlikel ja meesuuringutel pole alati olnud ühised epistemoloogilised küsimused, sest kardeti feministliku teadmise väärkasutust. 1990ndatel lõimiti meesuuringutesse uuenenud hegemooniline mehelikkus ja täna pole epistemoloogiline taust endiselt selge, mis on märk „mehelikkuse“ muutumisest ja selle kaugenemisest queer-uuringutest.