Description

studier med rötter i mansrörelsen och det gemensamma målet, vilket delades med feminister under 1970-talets genusdiskussioner, om att gå samman för att utmana rådande aspekter av maskulititet och feminitet

Additional notes and information

Feministisk och maskulinitetsforskningen har dock inte alltid delat samma epistemologiska utgångspunkter, det fanns ständigt en risk för kooptering och felanvändning av feministisk kunskap. På 1990-talet integrerades den förnyade hegemoniska maskuliniteten i mansforskning och än idag återstår viss ambivalens rörande den kunskapsmässiga bakgrunden, vilket tyder på övergång rörande "maskuliniteter" och även en distansering från det senare inom queerstudier.