Description

studia vycházející z mužských hnutí a ze společného cíle sdíleného s feministkami, totiž vytvořit v genderovém rámci 70. let 20. století partnerství a zpochybnit přijímané pojetí maskulinity a feminity.

Additional notes and information

Přesto feministická a mužská studia ne vždy sdílela společný epistemologický základ a navíc stále trvala možnost převzetí a zneužití feministických poznatků. V 90. letech 20. století do mužských studií proniklo obnovené hegemonní mužství a ani dnes není vědomostní základ zcela jednoznačný, což naznačuje, že se „maskulinity“ proměňují — queer studia se od posledně jmenovaného dokonce distancují.