Description

Мушке студије заснивају се на мушким покретима и на заједничком циљу, који дијеле са феминисткињама, о стварању партнерства у родном оквиру седамдесетих и оспоравању прихваћених појмова мушкости и женствености. Ипак, феминистичке и мушке студије нису увијек дијелиле заједничке епистемолошке интересе, јер је постојала стална могућност преузимања и злоупотребе феминистичког знања. Деведесетих година је хегемонијски маскулинитет интегрисан у мушке студије, а данас је епистемолошка позадина и даље амбивалентна, што је знак транзиције „маскулинитета”, а такође и удаљавање од њега у квир студијама.