Description

vyrų judėjimais pagrįstos studijos ir bendras su feministėmis tikslas - kurti partnerystę 1970-ųjų lyčių struktūrose ir mesti iššūkį priimtoms sampratoms apie vyriškumą ir moteriškumą

Additional notes and information

Tačiau feministinės ir vyrų studijos ne visada dalijosi tomis pačiomis epistemologinėmis prielaidomis, nes nuolat kildavo kooptavimo ir netinkamo feminizmo mokslinės informacijos naudojimo grėsmė. 1990-siais atnaujintas hegemoninis vyriškumas buvo įtrauktas į vyrų studijas ir šiandien episteminis pagrindas vis dar neišvengia prieštaringumo, kas yra pereinamos „vyriškumų“ būklės ir tolimo nuo pastarųjų queer studijose požymis.