Description

a férfimozgalmakban és az 1970-es évek társadalmi nemekkel kapcsolatos keretrendszerén belüli partnerség megteremtésére, valamint a maszkulinitás és a feminitás elfogadott fogalmainak megkérdőjelezésére irányuló, feministákkal közös célt meghatározó kutatás

Additional notes and information

Ugyanakkor a férfikutatás és a feminista tanulmányok nem minden esetben vizsgálnak azonos ismeretelméleti álláspontok vannak, mivel folyamatosan fennállt a feminista ismeretek kisajátításának vagy az azokkal való visszaélésnek a lehetősége. Az 1990-es években a férfikutatás részévé vált a megújult hegemón maszkulinitás, napjainkban pedig az ismeretelméleti háttér némiképp továbbra is ambivalens, ami a „maszkulinitásokat” érintő átmenetet, valamint az azoktól való, queer kutatásokon belüli eltávolódást jelzi.