Description

U pitanju je domaćinstvo u kojem je odrasla ženska osoba jedina ili glavna donositeljica prihoda i odluka.

Additional notes and information

U većini zemalja žene se najčešće ne smatraju glavama porodice osim ako u domaćinstvu trajno ne živi nijedan muškarac. Pretpostavka da je glava porodice uvijek odrastao muškarac, čak i kad žena finansijski doprinosi domaćinstvu jednako ili više nego muškarac, predstavlja oblik rodne predrasude. U zemljama u razvoju postoji opći trend sve većeg broja žena koje su primarni izvor finansijske podrške svojim porodicama.