Description

namų ūkis, kuriame suaugusi moteris yra vienintelis arba pagrindinis pajamas gaunantis ir sprendimus priimantis asmuo

Additional notes and information

Daugumoje šalių moteris paprastai nėra laikoma namų ūkio galva, nebent jame nuolat negyvena suaugęs vyras. Prielaida, kad namų ūkio galva visada yra suaugęs vyras, net tuo atveju, kai moters ekonominis indėlis į jo išlaikymą yra toks pats kaip vyro arba didesnis, yra tam tikra šališkumo lyčių atžvilgiu forma. Besivystančiose šalyse pastebima bendra tendencija, kad vis daugiau moterų tampa pagrindiniu ekonominės paramos šeimoms šaltiniu.