Description

Igasugune soopõhine vägivallategu, mille tulemuseks on või võivad olla naiste kehaline, seksuaalne või psühholoogiline kahjustamine või neile selliste kannatuste tekitamine, sh nimetatud vägivallategudega ähvardamine, sundus või vabaduse omavoliline piiramine, mis võib toimuda era- või avalikus elus