Description

сите чинови на родово базирано насилство што резултираат, или веројатно би резултирале со физичко, сексуално или психолошко повредување или страдање на поедино лице, вклучително и закани за таквите чинови, присила или произволно лишување од слобода, како во јавниот, така и во приватниот живот