Description

vold, der inkluderer alle former for kønsbaseret vold, som resulterer i eller sandsynligvis vil resultere i fysisk, seksuel eller psykisk skade på eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, uanset om det finder sted offentligt eller privat