Description

attieksme, stereotipi un kultūras normas, kas ir pamatā dzimtiskotām praksēm un var radīt dzimumbalstītas tiešās vardarbības formas