Description

obravnava posameznika ali skupine posameznikov na način, ki po vsej verjetnosti pripelje do več ugodnosti, pravic in priložnosti ali boljšega dostopa in statusa kot obravnava drugih posameznikov ali skupin posameznikov

Additional notes and information

Kar zadeva ženske in moške, prednostna obravnava zahteva sprejem posebnih ukrepov, ki ne štejejo za diskriminatorne in vključujejo izrecne ugodnosti (prednosti) za enega od spolov. Taki ukrepi so namenjeni obravnavi položajev prikrajšanosti in odpravljajo ovire do enakosti spolov. Sodišče Evropske unije je v primeru Kalanke uporabilo izraz „samodejne“ prednosti ter „absolutne in brezpogojne“ prednosti.