Description

postupanje jedne osobe ili skupine na način koji će vjerojatno omogućiti veće povlastice, pristup, prava, mogućnosti ili status nego postupanje neke druge osobe ili skupine

Additional notes and information

Povlašteni tretman žena i muškaraca zahtijeva usvajanje specifičnih mjera koje se ne smatraju diskriminatornima i uključuju eksplicitne povlastice (prednosti) prema jednom od spolova. Svrha je takvih mjera izmijeniti neravnopravne situacije i ukloniti prepreke za rodnu ravnopravnost. Sud Europske unije u tom je smislu u slučaju Kalanke koristio izraz "automatski" prioriteti te "apsolutni i bezuvjetni" prioriteti.