Additional notes and information

V razvojni ekonomiji je še posebej pomembna razlika med neposredno in posredno upravičenostjo do sredstev oz. pravico iz sredstev, imenovano tudi zahtevek. Ta razlika namreč izpostavlja morebitno odvisnost nekaterih akterjev od transferjev sredstev drugih ljudi ali države in vlogo javnih politik pri spreminjanju njihove upravičenosti. S tem povezana razlika med primarnimi in sekundarnimi pravicami iz javnih sredstev ali zahtevki (...) je posebej pomembna, kadar se upravičenost in transferji spremenijo z gospodarsko reformo in ima to na moške drugačen učinek kot na ženske.