Additional notes and information

В икономиката на развитието особено значение има разграничението между преки или непреки права, наричани още претенции. То подчертава възможната зависимост на някои участници от прехвърлянето на ресурси от трети лица или от държавата, както и ролята на политиката за промяна на правата. Свързаното разграничение между първостепенни и второстепенни претенции (…) е от специално значение в случаите, когато е възможно икономическите реформи да променят правата и прехвърлянията и по този начин да оказват различно въздействие върху мъжете и жените.