Description

atšķirība starp tiešajām un netiešajām tiesībām attīstībā esošajās ekonomikās. Tas parāda iespējamu dažu resursu pārdales struktūru atkarību no citām struktūrām vai valsts, un politikas nozīmi atlīdzības pārmaiņās. Atšķirībai starp primārām un sekundārām tiesībām/prasībām ir īpaša nozīme ekonomikas reformas ietekmētajos kontekstos, kur atlīdzība tiek pārveidota un pārdalīta, tādējādi veidojot dažādu ietekmi uz sievietēm un vīriešiem.

Additional notes and information

Attīstības ekonomikā īpaši būtiski ir nošķirt, vai tiesības ir tiešas vai netiešas. Tā uzsver dažu dalībnieku iespējamo atkarību no citu dalībnieku vai valsts resursu nodošanas un politikas lomu tiesību maiņā. Īpaša nozīme ir saistītajam nošķīrumam starp primārajām un sekundārajām tiesībām [..], ja ekonomikas reforma var mainīt tiesības un nodošanu un tādējādi radīt atšķirīgu ietekmi uz sievietēm un vīriešiem.