Additional notes and information

A fejlődésgazdaságtanban különösen fontos különbséget tenni aközött, hogy közvetlenek vagy közvetettek-e a jogosultságok, más szóval igények. Ez rámutat egyes szereplők másoktól vagy az államtól történő erőforrás-transzferekre való lehetséges ráutaltságára, valamint a politikának a jogosultságok megváltoztatásában betöltött szerepére. Az elsőrendű és másodrendű jogosultságok közötti, ehhez kapcsolódó különbségtétel (...) különös jelentőséggel bír, ha egy gazdasági reform módosíthatja a jogosultságokat és a transzfereket, és ezáltal különböző hatást gyakorolhat a férfiakra és a nőkre.